เกมโครงใหญ่: การผจญภัยในป่าอันตราย

หัวข้อ: เกมโครงใหญ่: การผจญภัยในป่าอันตราย

ตอนที่ 1: การเตรียมความพร้อม
เมื่อช่วงหน้าหนาวของปี 2565 กลุ่มนักผจญภัยชาวไทยที่ปรารถนาทดลองสำรวจป่าดงใหญ่เอน้าของภูเขาตะเส็ดทิ้งบันได้รับชิงชังจากเพื่อนเพื่อการสาธารณะในเรื่องของความชัดเจนในแผนการและการบริหารสถานที่ กลุ่มนี้เก่งในการอิงนำและตัดสินใจอย่างมั่นคง โดยมีผู้นำคือ นายวรกานต์เวชชาญชัย หรือ “วร” ชายผู้นี้มีประสบการณ์ในการผจญภัยอย่างมาก่อน ส่วนนายอาทิตย์ภิรมย์ หรือ “อาทิตย์” ตกลงที่จะถือหน้าที่หัวหน้าแผนการ

ตอนที่ 2: การเดินทางสู่ป่าอันตราย
ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 กลุ่มนักผจญภัยได้เริ่มเดินทางสู่ป่าอันตราย ซึ่งเป็นเส้นทางที่มนุษย์พล้อต้อยไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้าไป การเดินทางผ่านทางที่ป่าหลายช่วงมืดมนและอุดมไปด้วยอุปสรรคต่างๆ แต่กลุ่มนักผจญภัยรับมือได้อย่างมืออาชีพ วรและอาทิตย์พยายามทำให้ทีมมีส่วนร่วมและสนับสนุนกันอย่างดียิ่ง

ตอนที่ 3: การค้นหาของล่อง
อย่างไรก็ตาม ณ จุดหนึ่งในการเดินทาง กลุ่มนักผจญภัยกล่าวกันว่าพวกเขาควรต้องหาอย่างล่องที่เป็นเป้าหมาย วรมีแผนที่เสนอแผนการและสามารถพูดให้ทุกคนเข้าใจได้อย่างชัดเจน กลุ่มนักผจญภัยมุ่งหน้าไปทางท่อง ด้วยกันเพื่อค้นหาของล่อง

ตอนที่ 4: การเผยแพร่อันตราย
เมื่อกลุ่มนักผจญภัยเข้าไปในป่าอันตราย พวกเขาได้พบกับอุปสรรคต่างๆ เช่น สัตว์นรก ต้นไม้ขนาดใหญ่ และสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้การค้นหาของล่องเดิมการแสวงหาอันตราย

ตอนที่ 5: การต่อสู้กับอุปสรรค
โดยช้านัดวรและอาทิตย์กลุ่มนักผจญภัยสามารถเอาเจมากับทุกข์มาให้พ้นพ้นได้ กลุ่มนี้ต้องใช้ความสม่ำเสมอในการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆที่พวกเขาพบเจอ และใช้ประสบการณ์และความสามารถของตนเองในการเผชิญหน้ากับท้ายทาง

ตอนสุดท้าย: การพบเจอของล่อง
หลังจากที่ได้ยินเสียงประกาศจากอุปสรรคที่เหลือคือจรปิดอาทิตย์โดยดังรังหรัง กลุ่มนักผจญภัยโกรธและบุอัดใจ ได้ทำการหากฎเพื่อหลุดพ้นและไปต่อภารกิจของพวกเขา ในที่สุดพวกเขาก็พบเจอของล่อง ซึ่งเขาได้เข้าไปไปข้างในและพบกับความลับที่มีค่ามากมาย เมื่อพวกเขานำของล่องกลับไปอย่างปราขีเจ้า กลุ่มนี้ได้รับการชมเชยจากชาวบ้านและสื่อสารมวลชน เรื่องเล่าของพวกเขาจึกจัดข่าวใหญ่บนสื่อสาธารณะ

จบตอน: เกมโครงใหญ่: การผจญภัยในป่าอันตราย

***สำหรับตอนต่อไปของเรื่อง ต้องเป็นการตั้งคำถามใหม่เพื่อดำเนินการเรื่องต่อไป***

เข้าเกมได้เลย!